Lastbilar

Sven Johanssons från starten 1938 - en historisk tillbakablick

Sven Johansson startade sin verksamhet 1938 med mjölkbilslinje mellan Balingsta och Uppsala. Utöver mjölk transporterades bl.a.spannmål, grus och ved och kunder var i allmänhet bönder ut med mjölklinjen.
 
År 1950 köptes Berglins Bränsle och åkeriet flyttade till Uppsala. Berglins sålde kol och koks och köpte även upp ved som höggs och lades i säckar och såldes. Denna bränslehantering var inkörsporten till oljeverksamheten som började med Uppsalas första oljebil i mitten på 50-talet.
 
Åkeriet växte och var som störst runt 1970 då bolaget tranporterade all olja till Uppsalas samtliga fjärrvärmecentraler från Hallstavik dit oljan kom med båt. Förutom olja transporterades betong, betongpålar, personbilar, styckegods och mjölk. 1976 köptes Fyris-Transport med styckegodslinje mellan Uppsala och Stockholm.
 
I slutet på 80-talet började åkeriet på allvar sälja eldningsolja och diesel. Verksamheten tog snabbt fart och i jan 1989 bildades Sven Johanssons Olje AB. Bolaget expanderade och under året förvärvades Brundells Olje AB i Enköping och 1990 övertogs Nynäs oljedepå i Västerås. Oljebolaget startade import av båtlaster med olja/diesel från raffinaderier på kontinenten och tog på allvar upp kampen med de stora oljebolagen. Förutom i Uppland där bolaget var marknadsledande byggdes en relativt stor marknad upp i Västmanland. Som mest drev vi också 11 egna dieselstationer och 1 bensinstation.
 
Flera stora oljebolag fick upp ögonen för den framgångrika uppstickaren från Uppsala. Det utmynnade i att verksamheten såldes till Shell 1993 och drevs under 90-talet i oförändrad form tillsammans med ett flertal andra lokala bolag över landet i Shells dotterbolagsgrupp.
 
Under 90-talet har åkeriet utvecklat sin försäljning av avhärdningssalt och även blivit ett fastighetsbolag i miniatyr.
 
År 2000 beslutade Shell att avveckla dotterbolagen och centralisera sin verksamhet.
 
För vår del innebar det att vi efter 2 år startade om i egen regi med vår tidigare försäljningschef som delägare och vd. namnet Sven Johanssons Olje AB återtogs, ett lokalt oljebolag med personlig service och tillförlitlighet som kännetecken.
 
Leif Johansson